Fågel i bur, 
fågel i bur, längtar du aldrig ut?
Frågar du så, 
svara jag då, 
ofta jag längtar ut.

Hur kan du då
, sjunga så 
vackert, och utan slut?
För att min bur, 
min lilla bur,
 blivit min värld till slut.Sångtext av Brita af Geijerstam

 

Hämta hem bilden:
Stor (297x320mm, 300ppi, för utskrift)
Mellan (2758×2968px, 72ppi, för skärm)
Minst (973×973px, 72ppi, för skärm)